Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

ΥαλοπίνακεςΑυξάνεται η ανάγκη χρήσης της διπλής υάλωσης στους υαλοπίνακες σήμερα και η μετατροπή τους σε θερμοηχομονωτικούς με προσθήκη αερίων όπως το αργό. Η εταιρεία Αφοι Κουφόπουλοι αναλαμβάνουν την επεξεργασία υαλοπινάκων- -καθρέπτες- κρύσταλλα. Συγκριτικά με το σύστημα μονής υάλωσης, οι διπλοί υαλοπίνακες παρουσιάζουν υψηλή διαπερατότητα σε φυσικό φως και παρέχουν την δυνατότητα για περαιτέρω έλεγχο του θορύβου, της θερμότητας και της ηλιακής ενέργειας, με την τροποποίηση του διάκενου και το γέμισμα αυτού με ευγενή αέρια όπως το αργό.